شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ شما براي تحقق کلام رهبر معظم که فرمود ،، آقايي و سروري دلار را بشکنيد ،، چه کرديد ؟ آيا در سفرهاي خارجي خود ارز کشور مقصد را بر دلار ترجيح داديد يا نه ؟
از دولت پير و پاتال و پيرکفتال انتظاري ندارم ، اونا که حال ندارن خودشونو بخارونن ، مجلسم که قربونش برم اکثرا وامدار ،، تکرار ،، هستن ، پس فقط مي مونه ما ملت بزرگ ايران
سلام دکتر طوفاني برگشتيد
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top