شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ *کسي که به دشمنش و دشمن ملتش اعتماد کنه با حمارطاحونه چه فرقي داره ؟؟؟*
حمار طاحونه ، چقدر برازنده است اين تعبير
درب کنسرو بازکن برقی
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top