بخش های مرتبط
پيام
درب کنسرو بازکن برقی
+ *کسي که غيرت نداره دين نداره . کدوم آدم شريفي مي تونه تحمل کنه که دشمن هر وقت خواست دوربين رو روشن کنه و از خونه اش - محل کارش و ... فيلم بگيره ؟ هر وقت دلش خواست صداي ما رو ضبط کنه ؟ هر وقت دلش خواست بعضي پيام ها رو به ما نرسونه ؟*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
درب کنسرو بازکن برقی