بخش های مرتبط
پيام
mp3 player شوکر
+ *مردم سالاري دروغ بزرگ غرب بود براي پوشش ديکتاتوري سرمايه داران .*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
* راهپيمايي وال استريت يادتونه ؟ شعار ما 99 درصديم و شما يک درصد يادتونه ؟ يادتونه در 80 کشور به حمايت از جنبش وال استريت راه پيمايي شد ؟ چه کردند ؟ سرکوب .*
mp3 player شوکر