شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *شنيدم که معلم هاي قران رو در مدارس ابتدايي برکنار کردن و به جاي اونا از معلم هاي معمولي استفاده کردن . کسي چيزي نشنيده ؟؟؟*
نه. واقعا؟
نه بابا شايعست من کارمند دبستانم
2-آزاد
چرت و پرته
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top