شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ هندوانه رو ريز کردم براي شيوا .شيوا *: بابا خيلي بدي . هندونه رو از پوستش جدا کردي . من خري ميخوام *. خنديدم و گفتم : *خري نه . شتري .*
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top