شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام دوستان

mp3 player شوکر

°گيسو کمند•

+ من خيلي بد بخت ام:-| خستم ديگهx-( سخته:-/ جيغم نميتونم بزنم واااااااااي http://www.asheghaneha.ir/wp-content/uploads/2013/05/mosht.jpg
* گشت ارشاد*
15 دقيقه قبل
°گيسو کمند•
اينم نشد زندگي
°گيسو کمند•
بهترينم اما در واقع هيچي نيستم:-o
همه 6 نظر
سلام آبجي... وااا چي شده مگههه؟؟!!!
* گشت ارشاد*
سلام بد شانسي شتري هست که دم در هر خونه اي ميخابه زياد خودتونو ناراحت نکنيد :)
+ به کامِ دل نفَسي با تو التماسِ من است بسا نفَس که فرورفت و برنيامد کام! . . سعدي
سرباز حاج قاسم
24 دقيقه قبل
+ سلاااااااامممم کسي هست عايا؟؟ هعيييييييي :(
خيلي ساکته اينجا حس افسردگي به آدم منتقل ميشه :(
يه تايم مشخص کنيم همه با هم بيايم پارسي بلکم(تاشايد) خلوت نباشه :)
بعدی همه 22 نظر قبلی
.ضامن آهو
من که اصلا استرس نداشتم!! الکي مثلاً!!
{a h=zamenaho}.ضامن آهو{/a} تو که آرههههه :D برو يه فکري به حال انضباط درخشندت کن:D
+ من و جامِ مي و معشوق، الباقي اضافات است اگر هستي که بسم الله! در تاخير آفات است . فاضل نظري
هايدي
8:43 عصر
انديشه نگار
اين شعر رو در حضور مقام رهبري خوندند، عکس العمل رهبر رو ديديد؟:)
هما بانو
@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-:)
هايدي
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} من نديدم:(
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top