بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ *قصه ي روحاني و اربابش ( کدخدا ) قصه ي شاهزاده تسو هست و حاکم زوآنتو .*
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
* شاهزاده ! خواهش مي کنم منو بکشين ! من نمي تونم ساکت بمونم . من نمي تونم دم خروس ببينم و قسم حضرت عباس رو باور کنم .*
تسبیح دیجیتال