شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ *زنده باد مخالف من ! ... ببخشيد . اشتباه لپي بود ... اين شعار کهنه ي 6 دوره قبل بود ... شعار امروز اينه " اعتدال و ديگر هيچ " !*
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top